Mewujudkan Keluarga yang SEHAT, SEJAHTERA & HARMONIS
Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Dan tingginya angka perceraian di Indonesia, merupakan tertinggi se-Asia Pasifik. Data tersebut, juga memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan tertinggi adalah karena KETIDAKHARMONISAN.
Lebih Lengkapnya disini...
CARA MUDAH BISNIS ONLINE TANPA STOK
"Dapat uang dari BLOG itu mudah, Asal Anda tahu caranya. Saya Akan tunjukkan kepada Anda sekarang juga...CARA MUDAH BISNIS ONLINE TANPA STOK"
Lebih Lengkapnya disini...
Mengapa ANDA BISA menjadi AYAH SUPER?
"Saya dulu juga bermimpi menjadi SUPER DADDY, tapi kini saya telah mewujudkannya bagi anak & istri saya,tak terbayangkan rasanya! dan tak mampu diukur dengan UANG!..."
Lebih Lengkapnya disini...

Minggu, 10 Desember 2017

Sholawat Nabi Muhammad SAW

0 komentar


Subhanallah..!! “Wahai Rasulullah, Wahai Nabi...Engkaulah Pemilik Syafaat dan itulah Matlamatku...Wahai Nabi...” Allahumma shollii wa sallim 'alaa nabiyyinaa Muhammad. "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad”
 

Sabtu, 09 Desember 2017

Bilal Dan Adzan Terakhirnya

0 komentar


Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya,
Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya,
Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya,
Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya, Bilal Dan Adzan Terakhirnya,

Yaa Allah, Bila Rejekiku ada Dilangit Turunkanlah Ia

0 komentar
Do’a Shalat Dhuha
Yaa Allah, bila rejekiku ada dilangit turunkanlah ia,
Bila ada didalam bumi keluarkanlah ia,
Bila ada didalam lautan munculkanlah ia,
Bila jauh dekatkanlah ia,
Bila sukar mudahkanlah ia,
Bila sedikit perbanyaklah ia,
Bila haram sucikanlah Ia,
Aamiin aamiin yaa Robbal “aalamiin

Do’a Shalat Dhuha
Yaa Allah, bila rejekiku ada dilangit turunkanlah ia,
Bila ada didalam bumi keluarkanlah ia,
Bila ada didalam lautan munculkanlah ia,
Bila jauh dekatkanlah ia,
Bila sukar mudahkanlah ia,
Bila sedikit perbanyaklah ia,
Bila haram sucikanlah Ia,
Aamiin aamiin yaa Robbal “aalamiin

Rabu, 29 November 2017

Dzikir Terapi Diri By : Hafiz Hamidun

0 komentar

Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri,Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri,Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri,Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri, Hafiz Hamidun - Zikir Terapi Diri,

Senin, 27 November 2017

Keutamaan Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas

0 komentar
Rasulullah SAW. bersabda: “Ketika Allah Azza wa Jalla hendak menurunkan surat Al - Fatihah, ayat Kursi, Ali-Imran 18, 26 - 27, surat dan ayat itu bergelantung di Arasy dan tidak ada hijab dengan Allah. Surat dan ayat itu berkata : Ya Rabbi, Kau akan turunkan kami ke alam dosa dan pada orang yang bermaksiat kepada - Mu, sementara kami bergelantung dengan kesucian - Mu.
Allah SWT berfirman: “Tidak ada seorang pun hamba yang membaca kalian setiap sesudah shalat kecuali Aku karuniakan padanya lingkaran kesucian di tempat ia berada, dan Aku memandangnya dengan mata - Ku yang tersembunyi setiap hari, tujuh puluh kali pandangan. Jika tidak, Aku tunaikan baginya setiap hari tujuh puluh hajat yang disertai pengampunan. Jika tidak, Aku melindungi dan menolong-nya dari semua musuhnya. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali kematian.” ( Tafsir Majmaul Bayan 1/426 ).
Al – Fatihah

- Rasulullah SAW. bersabda bahwa Allah SWT. berfirman: “Aku membagi surat Al-Fatihah antara Aku dan hamba-Ku, separuh untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku.

Bagi hamba-Ku ketika ia bermohon dan membaca: Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “Hamba-Ku telah memulai dengan nama-Ku, maka berhaklah Aku untuk menyempurnakan urusannya dan memberikan keberkahan dari sisi-Ku untuk seluruh keadaannya.”

Ketika hamba-Ku membaca: Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, Allah Jalla jalaluh menyatakan: “Hamba-Ku telah memuji-Ku, mengakui bahwa semua nikmat yang dimilikinya berasal dari sisi-Ku, dan semua bala’ Aku yang menyingkirkan sehingga ia merasakan itu sebagai karunia. Maka, hendaknya kalian saksikan, Aku akan menjamunya dengan kenikmatan akhirat lebih dari kenikmatan dunia yang telah Kuberikan, dan menyingkirkan bala’ akhirat sebagaimana Aku telah menyingkirkan bala’ dunia.”

Ketika hamba-Ku membaca: Ar-Ramânir Rahîm, Allah Jalla jalaluh menyatakan: “Hamba-Ku telah bersaksi bahwa Aku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalian saksikan, Aku akan melimpahkan rahmat-Ku padanya dan mencurahkan karunia-Ku padanya.”

Ketika hamba-Ku membaca: Maliki yawmiddîn, Allah SWT. menyatakan: “Kalian saksikan, sebagaimana ia telah mengakui Aku sebagai Raja pada hari kiamat, Aku akan memberikan kemudahan baginya yaitu amalnya tidak dihisab, dan Aku akan mengampuni semua kesalahannya.”


Ketika hamba-Ku membaca: Iyyâka na’budu wa iyyâka nasta’in, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “Dia hanya memohon pertolongan kepada-Ku dan hanya bersandar kepada-Ku. Kalian saksikan, Aku akan menolongnya dalam segala urusannya, Aku akan melindungi-Nya dalam segala deritanya, dan Aku akan memegang tangannya saat ia membutuhkan pertolongan.”

Ketika hamba-Ku membaca: Ihdinash shirâthal mustaqîm … (sampai akhir surat ), Allah Jalla jalaluh menyatakan: “Hamba-Ku telah bermohon pada-Ku, Aku pasti mengijabah permohonan hamba-Ku, memberikan apa yang diinginkan, dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutkan.”
(Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 1/5)

- Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Fatihah, Allah mengkaruniakan kepadanya pahala sama dengan pahala membaca suluruh ayat yang diturunkan dari langit.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 1/4)

- Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berakata: “Iblis menangis dan menjerit dalam empat hal: ketika ia dilaknat, ketika ia diturunkan ke bumi, ketika Muhammad diangkat men-jadi Rasul, dan ketika surat Al-Fatihah diturunkan.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 1/4)

Al-Ikhlash

- Rasulullah SAW. bersabda: …”Barangsiapa yang membaca surat Al-Ikhlash tiga kali, ia seperti membaca seluruh Al-Qur’an.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/702).

- Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang melewati kuburan dan membaca surat Al-Ikhlash sebelas kali, kemudian ia menghadiahkan pahalanya kepada penghuni kubur, Allah SWT memberikan pahala padanya sejumlah penghuni kubur.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/702).

- Imam Ja`far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan tinggalkan membaca surat Al-Ikhlash sesudah shalat fardhu, karena orang yang membacanya Allah akan menggabungkan baginya kebaikan dunia dan akhirat, mengampuni dosanya, dosa kedua orang tuanya dan dosa anaknya”. (Mafatihul Jinan 478)

- Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Ikhlash sebelas kali sesudah shalat Subuh, maka pada hari itu ia tidak akan ditakutkan oleh dosa walaupun setan berusaha keras untuk menggodanya.” (Mafatihul Jinan 77).

- Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Aku mimpi melihat Hidhir (AS.) pada malam besoknya perang Badar. Aku berkata padanya: ajarkan padaku sesuatu yang dapat menolongku dari musuh-musuhku. Hidhir (as) berkata: bacalah: Yâ Huwa yâ Man lâ huwa illâ Huwa. Pagi harinya aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda: “Wahai Ali, engkau telah mengetahui Ismul A’zham (nama Allah yang paling agung).” Kemudian Ismul A’zham itu mengalir di lisanku pada hari perang Badar.
Perawi hadis ini mengatakan: Imam Ali (sa) membaca surat Al-Ikhlash kemudian membaca:
يَا هُوَ يَا مَنْ لاَ هُوَ اِلاَّ هُوَ، اِغْفِرْلِي وَانْصُرْنِي عَلَى الْكَافِرِيْنَ
- Yâ Huwa yâ Man lâ huwa illâ Huwa, ighfirlî wanshurnî ‘alal kâfirîn.
Wahai Dia yang tiada dia kecuali Dia, ampuni aku dan tolonglah aku menghadapi orang-orang kafir. (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/700)

- Imam Musa Al-Kazhim (sa)1) berkata: “Sangatlah banyak keutamaan bagi anak kecil jika dibacakan padanya surat Al-Falaq (3 kali), surat An-Nas (3 kali), dan surat Al-Ikhlash (100 kali), jika tidak mampu (50 kali). Jika dengan bacaan itu ia ingin mendapat penjagaan, ia akan terjaga sampai hari wafatnya.” (Mafatihul Jinan 479).
Al-Falaq

- Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang ingin memperoleh penjagaan Allah dari orang yang bermaksud buruk, hendaknya ketika melihat orang itu memohon perlindungan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla dari kekuatan makhluk-Nya, kemudian membaca surat Al-Falaq dan ayat yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya SAW.: Fain tawallaw faqul hasbiyallâhu lâ ilâha illâ Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘arsyil ‘azhîm (At-Taubah: 129), niscaya Allah menyelamatkan ia dari tipu daya setiap penipu, makar setiap pemakar, dan kedengkian setiap orang yang dengki.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/717).

- Imam Muhammad Al-Baqir (sa)1) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, ia seperti membaca seluruh kitab suci yang diturunkan kepada para Nabi.” (Tafsir Nur Tsaqalayn 5/717)

- Imam Musa Al-Kazhim (sa)2) berkata: “Tidak ada seorang pun yang membacakan pada anak kecil setiap malam: surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing (3 kali), dan surat Al-Ikhlash (100 kali) atau (50 kali), kecuali Allah menyingkirkan darinya setiap penyakit atau derita anak kecil: kehausan, penyakit lambung dan darah, sampai ia berusia remaja. Jika sesudah remaja ia membacanya sendiri, maka ia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jallah sampai hari wafatnya.” (Tafsir Nur Tsaqalayn 5/717)


- Imam Ali Ar-Ridha (sa) 3) berkata bahwa beliau pernah melihat orang yang sedang pingsan. Beliau menyuruh mengambilkan gelas yang diisi air. Kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meludahi / meniup gelas itu, lalu menyuruh menyiramkan /mengusapkan air itu pada kepala dan wajahnya. Orang yang pingsan itu sadar dan bangun. Imam berkata kepadanya: “Insya Allah penyakit itu tidak akan kembali lagi kepadamu selamanya.” (TafsirNurTsaqalayn5/718).


- Imam Musa Al-Kazhim (sa). berkata: “Sangatlah banyak keutamaan surat ini bagi anak kecil jika padanya dibacakan surat Al-Falaq (3 kali), surat An-Nas (3 kali), dan surat Al-Ikhlash (100 kali) dan jika tidak mampu (50 kali). Jika ia ingin memperoleh penjagaan diri dengan bacaan itu, ia akan terjaga sampai hari kematian men-jemputnya. (Mafatihul Jinan 479).

- Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata bahwa Rasulullah SAW. mengadu karena sakit yang dideritanya. Kemudian Jibril AS. datang kepadanya, dan Mikail berada di dekat kakinya. Kemudian Jibril memohonkan perlindungan untuknya dengan surat Al-Falaq, dan Mikail memohonkan perlindungan untuknya dengan surat An-Nas.” (Tafsir Nur Tsaqalayn 5/725)

- Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa). berkata bahwa: “Jibril datang kepada Rasulullah SAW. ketika sedang mengadu karena sakit, lalu Jibril meruqiyah (mengobati) nya dengan surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlash. Jibril berkata: Dengan nama Allah aku ruqiyah kamu, Allah pasti menyembuhkan kamu dari segala penyakit, ambillah surat ini niscaya ia akan memberi kamu ketenangan dan kesembuhan. Kemudian Nabi SAW. membacanya.” (Tafsir Nur Tsaqalayn 5/725)

Wassalam
Sumber info : Internet
Jumat, 17 November 2017

Sebesar Apakah Allah SWT ?

0 komentar

Seberapa Luas Kerajaan Allah? oleh: Syekh Ahmed Ali

KALIAN TAHU KITA HIDUP DI DUNIA, DAN KITA TERPESONA DENGAN DUNIA YANG DICIPTAKAN ALLAH SWT, Sebuah tempat yang indah, kita terpesona, ada MILIARAN orang yang hidup di dunia pada masa sekarang.Lebih dari 6 Miliar orang yang hidup di dunia pada saat ini. Dunia yang Allah SWT, ciptakan begitu besar. Temanku, masih ada ruang di dunia ini untuk miliaran orang lagi. Tapi apakah dunia ini sebanding dengan apa yang Allah SWT ciptakan di luar sana? Dunia ini tidak sebanding, Dunia ini tidak berarti bagi Allah, tidak berharga. Bandingkanlah dengan Matahari, Matahari adalah sebuah bintang, kita mengetahui ilmu iptek. Contohnya bumi ini jika kau mengisinya kedalam matahari, kau bisa mengisi matahari dengan 1,3 juta Bumi,1,3 juta bumi setara dengan besarnya matahari. ALLAHUAKBAR! Matahari hanya satu Bintang, dan ada bintang-bintang di luar sana yang besarnya jutaan kali Matahari. Ada berjuta-juta bintang di dalam galaksi, Sedangkan ada trilyunan galaksi diluar sana. Di atasnya lagi, apapun yang kalian lihat di atasnya, ketika kalian menengadah dan melihat ke atas, ada trilyunan, trilyunan, trilyunan galaksi. Dan ini semua baru langit pertama. Semua ini baru langit pertama, sedangkan Allah adalah ciptakan dari 7 langit! 7 Langit!!! Dan jarak antara Langit pertama dan langit kedua adalah 500 tahun, kalian tahu berapa jarak yang dapat ditempuh selama 500 tahun? Dalam kecepatan apa? Hanya Allah yang tahu. Jadi butuh 500 tahun untuk sampai dari langit pertama ke langit kedua, 500 tahun dari langit kedua ke tiga, ke-tiga sampai ke empat, ke empat sampai ke lima, lima sampai keenam dan keenam sampai ke langit ketujuh, semuanya butuh
500 tahun. Setelah langit ke tujuh?Kalian semua tahu tentang Ayat Kursi. Setelah ini ada Kursinya Allah SWT. Kalian sampai ke kursinya Allah SWT, Kalian tahu ketujuh langit yang barusaja kita bicarakan, jika di bandingkan dengan kursinya Allah SWT, mereka tidaklagi berarti, tidak ada harganya, Rasulullah SAW, memberikan kita contohnya dalam hadist, agar kita mengerti perbandingan antara besarnya ketujuh langit dibandingkan kursinya Allah, ambil sebuah cincin dari jarimu, lepaskanlah tempatkan cincin kecil itu di sebuah gurun pasir, gurun pasir sahara adalah gurun terluas di dunia, jadi lepaskanlah cincinnya dari jarimu, dan tempatkanlah di gurun sahara, seberapa besar perbandingan antara cincin itu dengan gurun Sahara? tidak ada artinya. Ketujuh langit adalah cincin itu dan Gurun Sahara adalah Kursinya Allah SWT. Setelah kursinya Allah , ada Arsy-nya Allah. dan Rasulallah SAW telah menjelaskan, sehingga kita dapat mengerti. Ambil cincinnya dan tempatkan di gurun pasir, kali ini cincinnya adalah kursinya Allah, dan Arsyy adalah gurun pasirnya. Sebesar apa kursinya dibandingkan dengan Arsynya Allah?...Tidak berarti apa-apa. Kemudian masih ada para malaikat yang membawa Arsy Allah. Kepala mereka ada di langit ketujuh, dan kaki mereka,berada pada bumi yang paling rendah. Teman-temanku, dengan begitu kalian telah mengetahui Tuhan Penguasa Arsy dan Kursi. Dia di atas segalanya, seberapa besar Allah? Siapa Allah? Apakah Allah? Kebesaran Allah berada di luar pemahaman akalku yang kecil.

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=FVv-yhBjJco

Kamis, 09 November 2017

Lakukan 4 Hal ini di Pagi Hari, Insya Allah Rezeki Anda Lancar

0 komentar
Lakukan 4 Hal ini di Pagi Hari, Insya Allah Rezeki Anda Lancar
By: Manfaat Cara Sehat

Hanya Orang-orang yang berniat untuk memperbaiki diri dan beristiqomah di jalan-Nya yang pasti dipermudah dalam mendapatkan rezeki yang halal.
Namun untuk mengundang datangnya Rezeki, ada banyak amal ibadah yang dilakukan. Khususnya saat memulai aktifitas dipagi hari, ada empat amalan memperlancar datangnya rezeki.

1. Melaksanakan Sholat Tahajud
Waktu yang paling utama melaksanakan sholat Tahajud adalah dengan melakukan pada sepertiga malam.
Rasulullah SAW bersabda:
"Ketika Kalian tidur setan membuat tiga ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan setan akan mengatakan " Malam masih panjang, tidurlah !" Jika ia bangun lalu berdzikir pada Allah lepaslah satu ikatan, kemudian jika ia berwudhu lepaslagi ikatan berikutnya, Selanjutnya jika ia mengerjakan sholat lepaslah ikatan yang terakhir.
Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas".(HR Bukhari)
Jika kita bangun dan melaksanakan sholat tahajud, maka akan berpengaruh pada peningkatan motivasi kerja.

2. Membaca doa pagi hari
Berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semata untuk meminta ampunan, memohon kebaikan akhirat dan kebaikan dunia agar di lancarkan segala rezki.
Rasulullah SAW bersabda: "Rabb kita Tabaraka Wa Taala turun setiap malam kelangit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Dia berkata "Siapa yang berdo'a kepada-Ku Aku akan memperkenankan doa'nya. Dan siapa yang meminta kepada-Ku pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun kepada-Ku pasti akan Aku ampuni" (HR Bukhari dan Muslim)

3. Bersedekah di pagi hari
Sedekah sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu kapanpun, namun akan lebihbaik jika dilakukan pada pagi hari, ini karena setiap malaikat akan mendo'akan orang yang bersedekah pada pagi hari. Rasulullah SAW bersabda:
" Tidaklah berlalu pagi di setiap hari kecuali ada dua malaikat yang turun dan berdo'a "Ya Allah berikanlah ganti pada yang berinfaq", sedangkan malaikat satunya berdo'a Ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan berinfaq "(HR Bukhari dan Muslim)

4. Melaksanakan Sholat Dhuha
Apa Istimewanya sholat dhuha? Rasulullah SAW bersabda "Engkau membersihkan dahak yang ada dalam masjid adalah sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah, maka jika engkau tidak menemukannya (sedekah sebanyak itu) Maka dua rakaat dhuha sudah mencukupimu" (HR ABU DAWUD )
Sholat Dhuha dua rokaat, maka setara dengan sedekah 360 kali yang merupakan hak dari persendian yang yang kita miliki. Sedangkan apabila kita melaksanakan shalat dhuha empat rakaat maka Allah akan menjamin atas rezeki kita.
By: Manfaat Cara Sehat.

Sabtu, 28 Oktober 2017

Langkah Pasti Perubahan Hidup Anda

0 komentar
Sosok Chandra Putra Negara yang kita kenal ini bukan hanya sekedar sosok MOTIVATOR yang cuma bisa memberikan kata kata Motivasi, melainkan seorang Inspirator Sejati yang tidak cuma berbicara berdasarkan teori semata melainkan diwujudkan dalam Tindakan Nyata melalui Buku & DVD BADAI PASTI BERLALU.

.

 
Mewujudkan Keluarga yang SEHAT, SEJAHTERA & HARMONIS
Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Dan tingginya angka perceraian di Indonesia, merupakan tertinggi se-Asia Pasifik. Data tersebut, juga memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan tertinggi adalah karena KETIDAKHARMONISAN.
Lebih Lengkapnya disini...
CARA MUDAH BISNIS ONLINE TANPA STOK
"Dapat uang dari BLOG itu mudah, Asal Anda tahu caranya. Saya Akan tunjukkan kepada Anda sekarang juga...CARA MUDAH BISNIS ONLINE TANPA STOK"
Lebih Lengkapnya disini...
Mengapa ANDA BISA menjadi AYAH SUPER?
"Saya dulu juga bermimpi menjadi SUPER DADDY, tapi kini saya telah mewujudkannya bagi anak & istri saya,tak terbayangkan rasanya! dan tak mampu diukur dengan UANG!..."
Lebih Lengkapnya disini...

Cange Your Water, Change Your Life

Mewujudkan Keluarga yang SEHAT, SEJAHTERA & HARMONIS
Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Dan tingginya angka perceraian di Indonesia, merupakan tertinggi se-Asia Pasifik. Data tersebut, juga memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan tertinggi adalah karena KETIDAKHARMONISAN.
Lebih Lengkapnya disini...
CARA MUDAH BISNIS ONLINE TANPA STOK
"Dapat uang dari BLOG itu mudah, Asal Anda tahu caranya. Saya Akan tunjukkan kepada Anda sekarang juga...CARA MUDAH BISNIS ONLINE TANPA STOK"
Lebih Lengkapnya disini...
Mengapa ANDA BISA menjadi AYAH SUPER?
"Saya dulu juga bermimpi menjadi SUPER DADDY, tapi kini saya telah mewujudkannya bagi anak & istri saya,tak terbayangkan rasanya! dan tak mampu diukur dengan UANG!..."
Lebih Lengkapnya disini...